Kostel ve Zbraslavicích
poznávací dálkový pochod
Ze Zbraslavic do Zruče
Zámek ve Zruči nad Sázavou
  pochody.cz vlakové spojení   mapa     e-mail  návštěvní kniha plakát Word pochod Okolo Bohdanče

Úvodní strana
cíl Zruč
trasa 16km
trasa 23km
cíl Zbraslavice
trasa 10km
trasa 18km
trasa 27km
cyklotrasy
kronika
vznik pochodu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
10. ročník
11. ročník
12. ročník
13. ročník
14. ročník
15. ročník
16. ročník
17. ročník
18. ročník
fotogalerie
 
Ankety

Zbraslavice
Zruč n. Sáz.
Hodkov
Slavošov
U Mohyly
Bohdaneč
Pertoltice
Ostrov
Čestín
Morány

Ostrov

zámek v Ostrově
zámek a bývalá stodola přestavěná na jídelnu

Historie panského areálu zámku a poplužního dvora Ostrov
Lokalita Ostrov byla pravděpodobně osídlena již ve 12. století. První písemná zmínka pochází z roku 1237, kdy se uvádí Petr z Ostrova, man Pertolta z Abenbergu na Pertolticích. Majitely byli páni z Pertoltic, ale Ostrov byl pronajímán do manství. Před rokem 1390 spoludržel Ostrov Zdeněk ml. z Malešova erbu zlatého šraňku a bratranec Mikuláš Kolovrat Zručský z Chřenovic erbu orlice. V roce 1406 se uvádí jako patron pertoltického kostela i pertoltický man Václav z Tismic na Ostrově. Roku 1415 pečetili stížný list do Kostnice i páni Václav zvaný Perknýř, Václav ml. a Adalbert, ostrovští manové pánů z Pertoltic. Po Perknýřovi neboli horníkovi, bylo zboží zváno Ostrov Perknýřův. Dalšími doloženými a již vlastníky jsou Jiří Svatba z Červených Otradovic a Jakub Zikota z Tísmic. 1534 Jindřich Firšic z Nabdína na Hamerštátě (Vlastějovice), dále 1550 Smil Myška ze Žlunic na Hrádku nad Paďousy a 1564 jeho syn Jan Myška ze Žlunic a na Wostrově Perknéřově, 1587 Jiřík Hostašovský z Petrovic. 1588 Mikuláš Niklásek ze Žitenic, 1590 Adam Niklásek ze Žitenic, 1600 Jan Diviš Březský z Ploskovic, 1623 Eliška Žerotínská rozená z Valdštejna, 1645 Jindřich Volf Berka z Dubé, 1650 František Karel Berka z Dubé, 1666 Jan hrabě Špork, 1684 Ferdinand Leopold Špork, dále Helfrid Franz von Kaiserstein, 1696 Balthasar David von Ottenfeld na Zbraslavicích, 1712 Johan Franz Joseph Thun. V této době se na Ostrově objevuje rodina Cyrani z uherského města Cziffery, která uprchla před tureckým vpádem. Matěj Antonín Cyrani na Ostrově zemřel v roce 1723. Dle jména této rodiny se dodnes mezi lidem uvádí „Cyránův Ostrov“. 1731 vlastnila Ostrov Barbara Elisabeth von Wiežnik, dále 1753 Johan Nepomuk Haugwitz von Biskupitz, po jehož smrti v roce 1758 koupil Ostrov kutnohorský měšťan Zikmund Moravec, který je doložen jako největší stavebník Ostrova a je autorem barokní podoby areálu. Moravec se již v roce 1764 psal von Wostrov. Na začátku 19. století se vlastníci rychle střídali: 1803 Henriette von Astfeld, 1805 Jan Wenzel von Rummerskirchen, 1808 Johan Schiefner, 1817 Christine Sylva Tarouca, 1832 Johann Prokop Hartmann von Klarstein, 1839 Jacob Joseph von Löwenthal a od roku 1849 jeho syn Johann Baptist von Löwenthal. Od roku 1874 byli majiteli Sever a Fanni Obermayerovi a od roku 1888 Johann a Marie Schebkovi, 1891 Adolf Schebek a 1914 Jan Schebek, kterému bylo panství Ostrov zabráno při pozemkové reformě roku 1927.
  Tímto státním záborem začala moderní historie Ostrova. Zámek se zahradou byl přidělen obci, která zde zřídila obecnou školu. Poplužní dvůr byl prodán v roce 1933 Josefu Zaňkovi, který byl správcem u Schebků. V roce 1937 se stali vlastníky sourozenci Rouskovi a v roce 1946 jej zakoupila rodina Fedincova, které byl statek odebrán v roce 1948 druhou pozemkovou reformou a rozparcelován ostrovským občanům. Ti však nesouhlasili s podmínkami parcelace a postupně asi do roku 1957 vrátili pozemky státu. V Ostrově vznikl státní statek s ředitelstvím v Dolních Kralovicích, který v roce 1972 předal veškerý majetek JZD Bohdaneč. Zámek se zahradou přešel zánikem MNV Ostrov v roce 1976 do majetku Ministerstva vnitra, které jej užívalo jako rekreační zařízení. Po roce 1989 přešel zámek na obec Zbraslavice, která jej prodala v roce 1999 Františku a Hedvice Pokorným. Poplužní dvůr se zemědělskými pozemky byl vydán v rámci restitučních procesů rodině Fedincových, která žije v USA. Fedincovi však po zjištění velmi špatného stavu tento majetek nabídli Pokorným, kteří jej koupili a tak po osmdesáti letech Ostrov opět majetkově sjednotili.

Rekonstrukce areálu Ostrov L.P. 2005 – 2008
Ostrov před dokončením rekonstrukce.
krátce před dokončením v r. 2008


6.12.2004 koupil ostrovský panský areál a poplužní dvůr Ing. Jan Mičánek, občan Bohdanče, prostřednictvím své firmy LESS. Prodávajícími byli manželé František a Hedvika Pokorní z Poděbrad, kteří tento majetek drželi od roku 1999. V roce 2005 rozhodlo představenstvo firmy LESS o celkové rekonstrukci všech nemovitostí areálu Ostrov s cílem vybudovat reprezentativní sídlo této společnosti. Práce na zpustlém majetku byly zahájeny v roce 2005 a probíhaly postupně až do roku 2008. Vlastníci spolu s autory řešení jednotlivých fází rekonstrukce byli vedeni snahou respektovat a zdůraznit historické hodnoty staveb, zachovat genia loci, který zde přebývá a současně vytvořit podmínky pro život lidí ve 21. století. A to se podařilo.

Ostrov