Kostel ve Zbraslavicích
poznávací dálkový pochod
pochod Ze Zbraslavic do Zruče
Zámek ve Zruči nad Sázavou
  pochody.cz vlakové spojení   mapa     e-mail  návštěvní kniha plakát Word pochod Okolo Bohdanče

Úvodní strana
cíl Zruč
trasa 16km
trasa 23km
cíl Zbraslavice
trasa 10km
trasa 18km
trasa 27km
cyklotrasy
kronika
vznik pochodu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
10. ročník
11. ročník
12. ročník
13. ročník
14. ročník
15. ročník
16. ročník
17. ročník
18. ročník
fotogalerie
 
Ankety
 
Zbraslavice
Zruč n. Sáz.
Hodkov
Slavošov
U Mohyly
Bohdaneč
Pertoltice
Ostrov
Čestín
Morány

Cyklotrasa 22 km

Od startu do kopce, v zatáčce doprava na cyklostezku č. 0096 vedoucí po horním okraji náměstí a kolem kostela. Po ní do údolí, na křižovatce (2km) rovně po červené turistické značce kolem ohrady s divokými prasaty a Pančavy na silnici (4,7km). Na ní se dáme doleva do kopce již po cyklostezce č.0099 kolem Hranic a přes Ostrov (9km) do Bohdanče ke kostelu (12km, kontrola - K 8:00-16:00). Za kostelem již po cyklostezce č.0096 kolem hotelu Agnes a palírny, přes Řeplice na křižovatku cest v lese (15km). Nepřehlédněte, že zde 0096 pokračuje doleva!, a přes rozcestí U Mohyly (17km) a Radvančice po ní dojedete do Zbraslavic. Tam na hlavní silnici doprava do cíle.

Trasa s dvěma většími klesáními a dvěma delšími stoupáními, jinak rovinatá. I pro malé děti s doprovodem. Děti musí dokázat spolehlivě brzdit.
Zajímavosti: zámek a kostel Zbraslavice, mlýn Chotěměřice, divoká prasátka, zámek Ostrov, Bohdaneč - kostel, restaurace Agnes s menším dětským hřištěm, rozhledna Bohdanka, rozcestí U mohyly, Monument sv. Huberta.


Cyklotrasa 27 km

Od startu do kopce, v zatáčce doprava na cyklostezku č. 0096 vedoucí po horním okraji náměstí a kolem kostela. Po ní do údolí a z křižovatky ve stoupání (2,4km) pokračujeme po cyklostezce č.0099 přes Krasoňovice, Hodkov (8,5km, kontrola - K u kostela za vsí 8:30-15:30) a Ostrov (14km) do Bohdanče ke kostelu (17km, K 8:00-16:00). Za kostelem již po cyklostezce č.0096 kolem hotelu Agnes a palírny, přes Řeplice na křižovatku cest v lese (20km). Nepřehlédněte, že zde 0096 pokračuje doleva!, a přes rozcestí U Mohyly a Radvančice po ní dojedete do Zbraslavic. Tam na hlavní silnici doprava do cíle.

Trasa s pěknými rozhledy, třemi většími klesáními a třemi stoupáními, jinak rovinatá.
Zajímavosti: zámek a kostel Zbraslavice, mlýn Chotěměřice, klobásy, Hodkov - zámek, kaplička a kostel, zámek Ostrov, Bohdaneč - kostel, restaurace Agnes s menším dětským hřištěm, rozhledna Bohdanka, rozcestí U mohyly, Monument sv. Huberta.


Cyklotrasa 40 km

Od startu do kopce, v zatáčce doprava na cyklostezku č. 0096 vedoucí po horním okraji náměstí a kolem kostela. Po ní až do Rápošova (5,2km). Tam na hlavní silnici doleva do kopce po vlastním značení až do Pivniska (8,8km). Tam na křižovatce doleva, a po cyklostezce č.0121do Čestína (15km, kontrola - K 8:00-16:00). Ulicí naproti kostelu po cyklostezce č.0122 do Krasoňovic. Na křižovatce na jejich konci doprava a již po cyklostezce č.0099 přes Hodkov (22km, K u kostela za vsí 8:30-15:30) a Ostrov (27km) do Bohdanče ke kostelu (30km, K 8:00-16:00). Za kostelem již po cyklostezce č.0096 kolem hotelu Agnes a palírny, přes Řeplice na křižovatku cest v lese (34km). Nepřehlédněte, že zde 0096 pokračuje doleva!, a přes rozcestí U Mohyly a Radvančice po ní dojedete do Zbraslavic. Tam na hlavní silnici doprava do cíle.

Trasa s pěknými rozhledy, třemi většími klesáními a třemi stoupáními, jinak rovinatá.
Zajímavosti: zámek a kostel Zbraslavice, mlýn Chotěměřice, zámek Morány, Čestín - kostel a restaurace, klobásy, Hodkov - zámek, kaplička a kostel, zámek Ostrov, Bohdaneč - kostel, restaurace Agnes s menším dětským hřištěm, rozhledna Bohdanka, rozcestí U mohyly, Monument sv. Huberta.


Cyklotrasa 55 km

Od startu do kopce, v zatáčce doprava na cyklostezku č. 0096 vedoucí po horním okraji náměstí a kolem kostela, dále přes Rápošov (5,2km), rybník Vidlák (9,1km) a Zdeslavice (11,8km) do Chlístovic (14,4km). Tam u zelené čekárny prudce doleva na vlastní značení (pokud chcete, můžete ještě 1,5 km po 0096 na zříceninu hradu Sion a vrátit se sem). Po vlastním značení na další křižovatku (16 km), kterou projedeme rovně směrem na Miletice. Nyní již jedete po cyklostezce č. 0106. Po ní přes Miletice a Nepoměřice (19 km) do Žandova (22 km). V Žandově rovně na cyklostezku č. 0121. Ta v Pivnisku odbočuje doprava a přes Kamennou Lhotu a Morány (28,5 km, otevřený zámecký park) pokračuje do Čestína (30 km, kontrola – K 8:00-16:00). Z Čestína ulicí naproti kostelu po cyklostezce č.0122 do Krasoňovic (33 km). Na křižovatce na jejich konci doprava a již po cyklostezce č.0099 přes Hodkov (36,5km, K u kostela za vsí 8:30-15:30) a Ostrov (42 km) do Bohdanče ke kostelu (45km, K 8:00-16:00). Za kostelem již po cyklostezce č.0096 kolem hotelu Agnes a palírny (K u rozhledny a zpět na 0096), přes Řeplice na křižovatku cest v lese (49 km). Nepřehlédněte, že zde 0096 pokračuje doleva a po dalších 1,8 km v zatáčce na rozcestí U Mohyly uhýbá z této hlavní cesty! Stále po 0096 přes Radvančice do Zbraslavic. Tam na hlavní silnici doprava do cíle.

Trasa s pěknými rozhledy, třemi většími klesáními a dvěma stoupáními, jinak rovinatá.
Zajímavosti: zámek a kostel Zbraslavice, mlýn Chotěměřice, (zřícenina Sion), zámek Morány, Čestín - kostel a restaurace, klobásy, Hodkov - zámek, kaplička a kostel, zámek Ostrov, Bohdaneč - kostel, restaurace Agnes s menším dětským hřištěm, rozhledna Bohdanka, rozcestí U mohyly, Monument sv. Huberta.

Zajímavosti na trasách

Zbraslavice: Kostel sv.Vavřince v jádře románský z 12. století byl mnohokrát přestavěn. Pozdně gotická věž byla zvýšena v roce 1767. V podvěží je raně gotický portál postavený kolem roku 1300.
Ke konci 15. století byla v sousedství kostela postavena tvrz, přestavěná začátkem 17. století na zámek, který roku 1809 vyhořel a již nebyl obnoven.
Morány: V roce 1707 založena sklářská huť, roku 1840 hutě obnoveny, zámek o patro zvýšen, 1894 přestavěn na lovecký zámek a vytvořen park.
Čestín: Kostel z 2. poloviny 12. století v roce 1859 zbořen a postaven novorománský kostel sv. Petra a Pavla. Tvrz z 14. století, koncem 16. století přestavěna na renesanční zámek. Na začátku 19. století stržen, zbylo jen severní a spojovací křídlo.
Hodkov: Ze zbořené gotické tvrze byl v polovině 19. století postaven zámek, který byl do nynější podoby přestavěný roku 1912-13. Donedávna zde byl dětský domov nyní přestěhovaný do Zruče nad Sázavou.
Kostel sv. Václava ze 13. století byl přestavěn barokně v 17.století. Je to jednolodní budova s půlkruhovou apsidou, ve které je púvodní okno a sakristie.
Asi 100m nad kostelem jsou viditelné terénní úpravy z původní Hodkovské tvrze.
Ostrov: Renesanční tvrz z konce 16.století, v 17.století hrabětem Šporkem přestavěn na letní zámeček. V letech 2005 až 2008 opraven společností LESS.
Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1760 s reliéfem P. Marie.
Bohdaneč: Palírna u rybníka (Pilského) zpracovávající všechny druhy ovoce. Prodávají se zde i povolení k rybaření v rybnících: Řeplickém, Pilském a Dubí, které jsou pravidelně zarybňovány mnoha druhy ryb.
Gotický kostel Zvěstování P. Marie. V podvěží renesanční figurální náhrobník s datem 1588. V jižní stěně profilovaný gotický portál.
Rozhledna Bohdanka otevřená 14. 5. 2011, výška 52m, plošina ve výšce 42m.

Občerstvení na trasách je možné koupit ve Zbraslavicích, na kontrolách, v Čestíně a Bohdanči.