Kostel ve Zbraslavicích
poznávací dálkový pochod
Ze Zbraslavic do Zruče
Zámek ve Zruči nad Sázavou
  pochody.cz vlakové spojení   mapa     e-mail  návštěvní kniha plakát Word pochod Okolo Bohdanče

Úvodní strana
cíl Zruč
trasa 16km
trasa 23km
cíl Zbraslavice
trasa 10km
trasa 18km
trasa 27km
cyklotrasy
kronika
vznik pochodu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
10. ročník
11. ročník
12. ročník
13. ročník
14. ročník
15. ročník
16. ročník
17. ročník
18. ročník
fotogalerie
 
Ankety

Zbraslavice
Zruč n. Sáz.
Hodkov
Slavošov
U Mohyly
Bohdaneč
Pertoltice
Ostrov
Čestín
Morány

Čestín

budova OÚ Čestín
budova OÚ Čestín

  Uvádí se, že Čestín byl založen ve 12 století, avšak nejstarší doložené záznamy jsou až z roku 1352, kde je uveden jako farní tvrz.
  Tvrz vznikla současně s kostelem, který nechala údajně vystavět paní Česta z nedalekých Petrovic, proto název Čestin Kostel. V roce 1579 udělil císař Rudolf II Čestínu statut města a právo jednoho týdenního a tří výročních trhů. Město také obdrželo znak stříbrné lilie na červeném poli. Město obývali zejména zemědělci a řemeslníci. Nejvýznamnějším zdejším řemeslem byla výroba hracích strojů a kolovrátků.
  Koncem 16. století přebudoval Adam Slatava tvrz v zámecké sídlo, posléze byl ale nucen kostel i s okolním majetkem prodat. Od té doby se v Čestíně vystřídalo mnoho majitelů. K nejvýznamnějším patřil Karel Jáchym Breda, který spojil čestinské panství s kácovským a Anna Toskánská, jejíž zásluhou bylo budováno mnoho staveb, zejména nemocnice, chudobince a kaple.
  Roku 1859 byl stržen původní kostel ze 13. století a na jeho místě poměrně rychle vybudován v románském slohu nový. Kompletně vybaven a posvěcen byl 8. září 1861. Dominantou kostela je věž osazená jedním malým a dvěmi velkými zvony pocházejících z roku 1562. Věžní hodiny byly instalovány až roku 1971.
  V roce 1818 byla zřízena dvoutřídní škola, počet tříd se během let měnil. Největšímu zájmu se těšila po roce 1883, kdy byla rozšířena na čtyřtřídní. Po roce 1918 byla postupně redukována až nakonec roku 1975 zanikla. Od roku 1881 ve městě také funguje hasičský sbor.
  Městečko Čestín v roce 1885 mělo 830 obyvatel, které žilo v 80 domech. Obyvatelstvo se živilo rolnictvím a řemesly.
  V roce 1965 žilo v Čestíně 310 obyvatel ve 103 číslech popisných.
  V roce 2005 bylo v Čestíně 168 trvale žijících obyvatel a 119 čísel popisných.


Čestín od Dolního Dvora, odkud budete přicházet.
Čestín od Dolního Dvora, odkud budete přicházet.