Kostel ve Zbraslavicích
poznávací dálkový pochod
pochod Ze Zbraslavic do Zruče
Zámek ve Zruči nad Sázavou
  pochody.cz vlakové spojení   mapa     e-mail  návštěvní kniha plakát Word pochod Okolo Bohdanče

Úvodní strana
cíl Zruč
trasa 16km
trasa 23km
cíl Zbraslavice
trasa 10km
trasa 18km
trasa 27km
cyklotrasy
kronika
vznik pochodu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
10. ročník
11. ročník
12. ročník
13. ročník
14. ročník
15. ročník
16. ročník
17. ročník
18. ročník
fotogalerie
 
Ankety
 
Zbraslavice
Zruč n. Sáz.
Hodkov
Slavošov
U Mohyly
Bohdaneč
Pertoltice
Ostrov
Čestín
Morány

Trasa 27km

Od startu do kopce po vlastním značení. Nahoře doprava po žluté turistické značce. Ta vede rovně přes spodní stranu náměstí, uličku a v zatáčce rovně na cestu mezi ploty. (Můžete i po horní straně náměstí ke kostelu a opravenému zámku. Odtud jděte po silnici mezi kostelem a zámkem rovně dolů a na druhé křižovatce doleva mezi ploty po žluté.) Cestou přes údolí a ve stoupání za Novým rybníkem mezi chaty doleva na vlastní značení. Po něm dojdeme až na silnici u Pančavského mlýna (2,3km). Na ní se dáme doprava po modré turistické značce. Po ní jdeme 1,8 km, v místě, kde modrá opouští silnici, jdeme po silnici dále, tentokrát již po vlastním značení. Za lesem projdeme po okraji Krasoňovic do Hodkova (7,8km), přes údolí ke kostelu sv.Václava (8,3km kontrola-K 8:30-15:30). Hned za hřbitovem dolů po louce a kolem Panského rybníka (8,8km), za dvorkem Malého Mlýna doprava na cestu, na jejím konci doleva nahoru po louce na cestu vedoucí do Slavošova (10,9km-K u kostela 9:00-16:30). Od kostela uličkou ke hřbitovu a po polní cestě dolů na louku. Po ní 1km až k lesu, odkud pokračujeme po zelené turistické značce na silnici. Na ní se dáme doprava po vlastním značení, na začátku prudké zatáčky mírně doprava na nenápadnou cestu do prudkého kopce mladým lesem. Za ním doprava po louce podél řady švestek. Na jejich konci doleva do Pertoltic, kde je u kostela kontrola (14,8 km, K 10:00-15:30). Od kostela přímo přes silnici do uličky po asfaltové cestě. Po ní jdeme 350m, potom odbočíme doleva po louce do kopce k vodárně. U ní na silnici doprava, kolem Machovic rovně, hned za lesíkem doleva na louku přes kopec na silnici. Na začátku Chlístovic doleva na polní cestu vedoucí kolem Beránkova mlýna a později přecházející v cestu asfaltovou. Před kopcem se na ni napojuje zelená tur. značka, po které pokračujeme přes Bohdaneč (19,8 km, K u kostela 9:00-15:30, prohlídka palírny, ochutnávka v prodejně), za Bohdančí si odskočíme na kontrolu k rozhledně, vrátíme se zpět a dále po zelené přes Řeplice k rozcestí U Mohyly (22,8km). Odtud téměř zpět doleva po žluté turistické značce, po které dojdeme do Zbraslavic. Tam na hlavní silnici dolů do cíle v sokolovně.

Podíl asfaltu na trase - 40 %.

Zajímavosti na trase

Zbraslavice: Kostel sv.Vavřince v jádře románský z 12. století byl mnohokrát přestavěn. Pozdně gotická věž byla zvýšena v roce 1767. V podvěží je raně gotický portál postavený kolem roku 1300.
Ke konci 15. století byla v sousedství kostela postavena tvrz, přestavěná začátkem 17. století na zámek, který roku 1809 vyhořel a již nebyl obnoven.
Hodkov: Ze zbořené gotické tvrze byl v polovině 19. století postaven zámek, který byl do nynější podoby přestavěný roku 1912-13. Donedávna zde byl dětský domov nyní přestěhovaný do Zruče nad Sázavou.
Kostel sv. Václava ze 13. století byl přestavěn barokně v 17.století. Je to jednolodní budova s půlkruhovou apsidou, ve které je púvodní okno a sakristie.
Asi 100m nad kostelem jsou viditelné terénní úpravy z původní Hodkovské tvrze.
Slavošov: Kostel sv.Petra a Pavla ze 13. století. V 19. století byl přestavěn a loď prodloužena.
Pertoltice: Z původně románského kostela sv. Jiří z konce 12. století zůstala věž a jádro lodi. Zbytek byl přestavěn goticky. V jižní předsíni figurální náhrobníky z 16. století. V severní zdi zachovalé románské okno.
Socha sv.Jana Nepomuckého z konce 18. století.
Bohdaneč: Gotický kostel Zvěstování P. Marie. V podvěží renesanční figurální náhrobník s datem 1588. V jižní stěně profilovaný gotický portál.
Rozhledna Bohdanka otevřená 14. 5. 2011, výška 52m, plošina ve výšce 42m.

Občerstvení na trase je možné koupit ve Zbraslavicích, na kontrolách, ve Slavošově a Bohdanči.