Kostel ve Zbraslavicích
poznávací dálkový pochod
pochod Ze Zbraslavic do Zruče
Zámek ve Zruči nad Sázavou
  pochody.cz vlakové spojení   mapa     e-mail  návštěvní kniha plakát Word pochod Okolo Bohdanče

Úvodní strana
cíl Zruč
trasa 16km
trasa 23km
cíl Zbraslavice
trasa 10km
trasa 18km
trasa 27km
cyklotrasy
kronika
vznik pochodu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
10. ročník
11. ročník
12. ročník
13. ročník
14. ročník
15. ročník
16. ročník
17. ročník
18. ročník
fotogalerie
 
Ankety
 
Zbraslavice
Zruč n. Sáz.
Hodkov
Slavošov
U Mohyly
Bohdaneč
Pertoltice
Ostrov
Čestín
Morány

Trasa 23km

Od startu do kopce po vlastním značení. V zatáčce doleva po žluté turistické značce přes Radvančice (2,2 km) na rozcestí „U Mohyly“(4,8 km). Odtud doprava po zelené přes Řeplice (6,7 km) do Bohdanče. Odskočíme si na kontrolu k rozhledně a zpět na zelenou značku vedoucí kolem palírny ke kostelu (8,7 km kontrola - K 8:00-15:30) a dále za Bohdaneč. Pod kopcem u potoka pokračujeme po asfaltu po vlastním značení, okolo Mlýnu Beránek (10,7km), Chlístovic(11,7km) a Machovic (13km). Hned za vodárnou nad Pertolticemi dolů po louce, přes asfaltovou cestu a za zemědělským družstvem na silnici doprava ke kostelu (K). Od něj zpět a po 90 metrech doprava kolem zahrad rovně loukou. U srázu doprava a po 250m dolů nízkým lesíkem. Po silnici dolů a na křižovatce doleva. Po 200m doprava na cestu vedoucí okolo Budkovic (14,6 km), na kopci rovně, do Slavošova (16,6 km - K u kostela 9:00-16:30). Na konci Slavošova rovně ze silnice na polní cestu a pod kopcem přes louku (lávka označena červenobílým fáborkem) do Želivce (18 km). Z Želivce po červené do Zruče. Ve Zruči po vlastním značení do cíle mezi kostelem a zámkem.

Podíl asfaltu na trase - 34 %.

Zajímavosti na trase

Zbraslavice: Kostel sv.Vavřince v jádře románský z 12. století byl mnohokrát přestavěn. Pozdně gotická věž byla zvýšena v roce 1767. V podvěží je raně gotický portál postavený kolem roku 1300.
Ke konci 15. století byla v sousedství kostela postavena tvrz, přestavěná začátkem 17. století na zámek, který roku 1809 vyhořel a již nebyl obnoven.
Bohdaneč: Palírna u rybníka (Pilského) zpracovávající všechny druhy ovoce. Prodávají se zde i povolení k rybaření v rybnících: Řeplickém, Pilském a Dubí, které jsou pravidelně zarybňovány mnoha druhy ryb.
Gotický kostel Zvěstování P. Marie. V podvěží renesanční figurální náhrobník s datem 1588. V jižní stěně profilovaný gotický portál.
Rozhledna Bohdanka otevřená 14. 5. 2011, výška 52m, plošina ve výšce 42m.
Pertoltice: Z původně románského kostela sv. Jiří z konce 12. století zůstala věž a jádro lodi. Zbytek byl přestavěn goticky. V jižní předsíni figurální náhrobníky z 16. století. V severní zdi zachovalé románské okno. Socha sv.Jana Nepomuckého z konce 18. století.
Slavošov: Kostel sv.Petra a Pavla ze 13. století. V 19. století byl přestavěn a loď prodloužena.
Zruč nad Sázavou: Doložena roku 1335. Gotický hrad z přelomu 14. a 15.století, přestavěn v polovině 16. století na renesanční zámek. Po požáru roku 1781 přestavěn v roce 1872. V letech 1891-94 přestavěn v novogotickém slohu.
Kostel povýšení sv. Kříže pův. gotický z konce 13. stol., obnovený po požáru r.1781.

Občerstvení na trase je možné koupit ve Zbraslavicích, na kontrolách, v Bohdanči, Slavošově, Zruči a možná i v Želivci.

mapa trasy 23km