Kostel ve Zbraslavicích
poznávací dálkový pochod
Ze Zbraslavic do Zruče
Zámek ve Zruči nad Sázavou
  pochody.cz vlakové spojení   mapa     e-mail  návštěvní kniha plakát Word pochod Okolo Bohdanče

Úvodní strana
cíl Zruč
trasa 16km
trasa 23km
cíl Zbraslavice
trasa 10km
trasa 18km
trasa 27km
cyklotrasy
kronika
vznik pochodu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
10. ročník
11. ročník
12. ročník
13. ročník
14. ročník
15. ročník
16. ročník
17. ročník
18. ročník
fotogalerie
 
Ankety

Zbraslavice
Zruč n. Sáz.
Hodkov
Slavošov
U Mohyly
Bohdaneč
Pertoltice
Ostrov
Čestín
Morány

Morány

kaplička u parku v Moránech
kaplička u zámku v Moránech, v pozadí sýpka

  V osadě Morány, obklopené hlubokými lesy, dominuje krásně upravený zámeček s rozsáhlým lesoparkem se starými vzácnými dřevinami a dvěma malými rybníčky.
  V roce 1707 odprodal Václav Diviš Miserony z Lisonu část lesa šumavskému skelmistru Vavřinci Eisnerovi ke zřízení provozu skelných hutí v blízkém okolí (Stará Huť atd.) Eisner skutečně postavil huť na způsob vlašských hutí v italském "Muranu", blíže Benátek. Tam bylo v tehdejší době vyráběno nejlepší sklo v Evropě. Hutě pojmenoval vlašským jménem "Murano", které bylo brzy v lidové mluvě přejmenováno na Morány. Eisner postavil přízemní obytnou budovu, na jejichž základech stojí dnešní zámeček.
  V roce 1765 Eisnerův syn Jan Morány prodal a v letech 1780 ji vlastnil vrchní královský komoří z kolínského panství Ondřej Grimm, který hutní práce zanechal a huť nechal zpustošit.
  Teprve v roce 1840 nový majitel Martin Plešinger opět hutě obnovil. Vyráběl sklo čiré, ale i barevné a broušené, které pro jeho zvláštnost našlo odbyt po celém království. Dodnes je toto sklo k vidění v musejních sbírkách pod jménem "Kácovské sklo", protože v té době byl Čestín a Morány připojeny pod panství kácovské, jehož majitelem v té době byl hrabě Karel Breda. Plešinger také v roce 1840 zvýšil budovu o jedno poschodí.
  V roce 1894 koupil Morány Josef Hrubý z Jelení, majitel panství Červené Pečky. Sklárny už tehdy nevyráběly, technologie byla zastaralá. Obytné stavení bývalých majitelů bylo přestavěno v malý lovecký zámeček.
  K areálu patřil hospodářský objekt (chlévy, stodola) a do dneška zachovalá a funkční sýpka.
  Moránský areál byl obhospodařován rodinou Hrubých do roku 1942, kdy byla na celý majetek uvalena německá nucená správa. Po válce byl majetek vrácen majiteli, ale jen do roku 1948, kdy byl znárodněn. V roce 1991 byl restituován rodinou Hrubých.
  Vzhledem k tomu, že se tu během let vystřídalo několik organizací (tuberkulosní sanatorium, internát pro Lesnické učiliště, ústav pro mentálně postižené) a zámeček byl využíván k jiným účelům, než ke kterým byl původně určen, musel být nákladně rekonstruován.
  Obnova zámečku se zdařila. Rybníčky byly vyčištěny a oživeny rybami, lesopark ve stáří do cca 140 let byl řádně ošetřen a upraven, osázen vzácnými stromy.
  Tím se staly Morány opět významnou přírodní památkou.


průčelí zámku v Moránech
průčelí zámku v Moránech