Kostel ve Zbraslavicích
poznávací dálkový pochod
pochod Ze Zbraslavic do Zruče
Zámek ve Zruči nad Sázavou
  pochody.cz vlakové spojení   mapa     e-mail  návštěvní kniha plakát Word pochod Okolo Bohdanče

Úvodní strana
cíl Zruč
trasa 16km
trasa 23km
cíl Zbraslavice
trasa 10km
trasa 18km
trasa 27km
cyklotrasy
kronika
vznik pochodu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
10. ročník
11. ročník
12. ročník
13. ročník
14. ročník
15. ročník
16. ročník
17. ročník
fotogalerie
 
Ankety
 
Zbraslavice
Zruč n. Sáz.
Hodkov
Slavošov
U Mohyly
Bohdaneč
Pertoltice
Ostrov
Čestín
Morány

Trasa 27km

Od startu do kopce po vlastním značení. Nahoře doprava po žluté turistické značce. Ta vede rovně přes spodní stranu náměstí, uličku a v zatáčce rovně na cestu mezi ploty. (Můžete i po horní straně náměstí ke kostelu a opravenému zámku. Odtud jděte po silnici mezi kostelem a zámkem rovně dolů a na druhé křižovatce doleva mezi ploty po žluté.) Cestou dolů a ve stoupání za Novým rybníkem mezi chaty doleva na vlastní značení. V lese se napojíme na červenou, po ní přes Chotěměřice (2,4km) k ohradě s prasátky (2,9km). Odtud po vlastním značení do kopce lesem. Na silnici (4,3km) doleva, po okraji Krasoňovic (5,2km) do Hodkova (7km), přes údolí ke kostelu sv.Václava (7,5km kontrola - K 8:30-15:30). Hned za hřbitovem dolů po louce a kolem Panského rybníka (8km), za dvorkem Malého Mlýna doprava na cestu, na jejím konci doleva nahoru po louce na cestu vedoucí do Slavošova (10,1km - K u kostela 9:00-16:30). Od kostela uličkou ke hřbitovu a po polní cestě až na louku. Po ní 1km až k lesu, před kterým vpravo přejdeme přes potok a dále po louce. U zatáčky silnice do prudkého kopce nízkým lesem po pravé straně. Na louce na kopci doprava po okraji srázu a po 250m doleva do Pertoltic. Na silnici doleva ke kostelu (K). Od kostela směrem zpět dolů na konec obce. Tam za zemědělským družstvem doleva na cestu, přes asfaltovou cestu do kopce po louce na silnici. Na ní doprava kolem Machovic a za lesíkem doleva na cestu na návrší a dále na začátek Chlístovic. Tam za autobusovou zastávkou na polní cestu, po ní dolů, kolem mlýna Beránek až na asfaltovou cestu, na kterou se po chvíli napojuje zelená tur. značka. Po ní pokračujeme přes Bohdaneč, kde je kontrola u kostela (18km, K 8:00-16:00), kolem palírny, na kopečku se stavíme na kontrolu k rozhledně, vrátíme se na silnici a pokračujeme dále po zelené přes Řeplice k rozcestí U Mohyly (22km). Odtud téměř zpět doleva po žluté turistické značce, po které dojdeme do Zbraslavic. Tam na silnici dolů k sokolovně.

Podíl asfaltu na trase - 40 %.

Zajímavosti na trase

Zbraslavice: Kostel sv.Vavřince v jádře románský z 12. století byl mnohokrát přestavěn. Pozdně gotická věž byla zvýšena v roce 1767. V podvěží je raně gotický portál postavený kolem roku 1300.
Ke konci 15. století byla v sousedství kostela postavena tvrz, přestavěná začátkem 17. století na zámek, který roku 1809 vyhořel a již nebyl obnoven.
na trase: Ohrada s divokými prasátky.
Hodkov: Ze zbořené gotické tvrze byl v polovině 19. století postaven zámek, který byl do nynější podoby přestavěný roku 1912-13. Donedávna zde byl dětský domov nyní přestěhovaný do Zruče nad Sázavou.
Kostel sv. Václava ze 13. století byl přestavěn barokně v 17.století. Je to jednolodní budova s půlkruhovou apsidou, ve které je púvodní okno a sakristie.
Asi 100m nad kostelem jsou viditelné terénní úpravy z původní Hodkovské tvrze.
Slavošov: Kostel sv.Petra a Pavla ze 13. století. V 19. století byl přestavěn a loď prodloužena.
Pertoltice: Z původně románského kostela sv. Jiří z konce 12. století zůstala věž a jádro lodi. Zbytek byl přestavěn goticky. V jižní předsíni figurální náhrobníky z 16. století. V severní zdi zachovalé románské okno.
Socha sv.Jana Nepomuckého z konce 18. století.
Bohdaneč: Gotický kostel Zvěstování P. Marie. V podvěží renesanční figurální náhrobník s datem 1588. V jižní stěně profilovaný gotický portál.
Rozhledna Bohdanka otevřená 14. 5. 2011, výška 52m, plošina ve výšce 42m.

Občerstvení na trase je možné koupit ve Zbraslavicích, na kontrolách, ve Slavošově a Bohdanči.

mapa trasy 27km